Обединяване на шийтове с Power Query

Combine many sheets with PQ 3.02

Постоянна връзка.