Обединяване на шийтове с Power Query

Combine many sheets with PQ 2

Постоянна връзка.