Обединяване на шийтове с Power Query

Combine many sheets with PQ 1

Постоянна връзка.