Тадж Махал не е построенa за един ден

9 Fatehput_Sikiri_Buland_Darwaza_gate_2010

Постоянна връзка.