Функцията XLOOKUP в Excel – новата перла в короната

XLOOKUP 04.1 if not found

Постоянна връзка.