Функцията XLOOKUP в Excel – новата перла в короната

XLOOKUP 02.3 lookup by rows

Постоянна връзка.