Функцията XLOOKUP в Excel – новата перла в короната

XLOOKUP 02.1 lookup by rows

Постоянна връзка.