Функцията XLOOKUP в Excel – новата перла в короната

XLOOKUP 01 simplicity

Постоянна връзка.