Какви данни съхранява Linkedin за всеки потебител

LI Analytics p.1 01.3

Постоянна връзка.