Какви данни съхранява Linkedin за всеки потебител

LI Analytics p.1 01.01

Постоянна връзка.