Бързо и лесно: падащ списък в Ексел

Basic drop-down list 6.1

Постоянна връзка.