Анализ на текст чрез Ексел

Count words with PQ 9

Постоянна връзка.