Анализ на текст чрез Ексел

Count words with PQ 7

Постоянна връзка.