Анализ на текст чрез Ексел

Count words with PQ 6

Постоянна връзка.