Помощ! Имам празни клетки в Excel, които … не са празни

Еmpty cells that are not empty 02.1

Постоянна връзка.