Помощ! Имам празни клетки в Excel, които … не са празни

Еmpty cells that are not empty 01.2

Постоянна връзка.