Промяна на формат на данните в Power Query

PQ Change format bonus 02

Постоянна връзка.