Промяна на формат на данните в Power Query

PQ Change format bonus 01

Постоянна връзка.