Промяна на формат на данните в Power Query

PQ Change format 07

Постоянна връзка.