Промяна на формат на данните в Power Query

PQ Change format 06

Постоянна връзка.