Промяна на формат на данните в Power Query

PQ Change format 05

Постоянна връзка.