Промяна на формат на данните в Power Query

PQ Change format 04

Постоянна връзка.