Промяна на формат на данните в Power Query

PQ Change format 03

Постоянна връзка.