Промяна на формат на данните в Power Query

PQ Change format 02

Постоянна връзка.