Промяна на формат на данните в Power Query

PQ Change format 01

Постоянна връзка.