Unpivot или как да завъртим цяла таблица

PQ Unpivot 4.2

Постоянна връзка.